ANUNT REVIZUIRE STRATEGIE SI RELANSARE GHIDURI

 In Anunturi, Articole, POR

ANUNT REVIZUIRE STRATEGIE SI RELANSARE GHIDURI

Grupul de Actiune Locală Reșița face cunoscut faptul că în urma revizuirii Strategiei de Dezvoltare Locală au fost suplimentate sumele aferente investițiilor in infrastructura rutieră și pentru educație și cultură pentru Zonele Urbane Marginalizate, după cum urmează:

  1. Pentru apelul de fişe de proiect POR/GAL REŞIŢA/2021/9/1/Accesibilitate, alocarea totală nerambursabilă este în valoare de 1 690 000 euro, cost total, din care :

– 825 000 euro POR (FEDR+cofinanțare națională)

– 865 000 euro din alte fonduri (EUR).

Suma este aferentă fişei de intervenţie H5 Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului – Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public, din cadrul SDL GAL Reşiţa.

  1. Pentru apelul de fişe de proiect POR/GAL REŞIŢA/2021/9/2/Cultură, Sănătate și Educație, alocarea totală nerambursabilă este în valoare de 825.000,00 euro, cost total, din care:
  • 000 euro, pentru modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM, sumă aferentă fişei de intervenţie H7
  • 325.000 euro, pentru dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale, sumă aferentă fişei de intervenţie H13.

În urma revizuirii SDL au fost relansate și distribuite spre consultare, pe site GAL https://galresita.ro/wp-admin/, ghidurile beneficiarilor pentru cele două fișe de proiect, POR/GAL REŞIŢA/2021/9/1/Accesibilitate și POR/GAL REŞIŢA/2021/9/2/Cultură, Sănătate și Educație, urmând ca fișele de proiect depuse  după avizarea ghidurilor să intre în fazele de evaluare locală și națională.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt