COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

 In Anunturi, Articole, POCU
Asociația de Binefacere Pro Vitam derulează în Municipiul Reșița proiectul „Fii Antreprenor!”, Cod proiect: 152291
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman și a fost depus în cadrul apelului de proiecte POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunitați marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, apelul de fișe de proiect: POCU GAL REȘIȚA/2021/5/1/MICROGRANTURI.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020 în valoare de 1.890.839,92 lei valoare eligibilă nerambursabilă. Durata de implementare 24 luni.
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din Municipiul Reșița, zonele vizate de strategie, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC pentru un număr de 112 persoane din care minim 25 persoane sunt de etnie roma.
Grupul țintă (GT) este format din 112 persoane cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala (ZUM-urile si ZUF-urile Municipiului Reșița), din care minim 25 persoane de etnie roma.
Proiectul urmărește furnizarea de măsuri integrate și personalizate pentru un număr de 112 persoane, dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 70 persoane cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala (ZUM/ZUF), care doresc să demareze o activitate economică independentă în Reșița și înființarea a 11 firme de tip START-UP în sectoare economice cu potențial competitiv.
Persoanele interesate vor participa la activități de formare, obținând astfel un certificat de Competențe antreprenoriale, precum și o subvenție de 400 lei.
Planurile de afaceri selectate în urma concursului de planuri de afaceri (11) vor fi puse în practică pe baza ajutorului de minimis, 91.568 lei (19.370 euro) pentru 1 loc de muncă creat sau 116.500 lei (24.645 euro) pentru 2 locuri de muncă create, antreprenorii beneficiind și de asistență, consiliere și consultanță.
Detalii pot fi obținute la sediul asociației, Reșița, Aleea Tineretului nr. 7, telefon: 0255226659, 0727344241 și la adresa de email: provitam_resita@yahoo.com.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt