CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ A MEMBRILOR GAL Reșița

 In Anunturi

În conformitate cu Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Local – Reşiţa, se convoacă ședinţa Adunării Generale a membrilor Asociației Grupul de Acțiune Local Reșița, care va avea loc marţi, 19 februarie 2019, orele 11.00, la sediul Primăriei Reșița, Piața 1 Dec 1918, nr. 1A, în sala de şedinţe de la parter, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I :

  • 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare AGA GAL Reşiţa din 28.12.2018
  • 2. Propuneri şi alegerea membrilor Comitetului Director al GAL Reşiţa pe o perioada de 2 ani
  • 3. Stabilirea Secretariatului General al GAL Reşiţa conform Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Grupul de Acţiune Local Reşiţa
  • 4. Informare cu privire la şedinţa comună F.G.U. (Federaţia Galurilor Urbane) cu AMPOCU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman) şiAM POR (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional), Bucureşti, 31.12.2019.
  • 5. Aprobarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţilor şi a contribuţiei anuale a GAL Reşiţa în calitate de membru al F.G.U.
  • 6. Discutarea și votarea unui cod de conduita a membrilor și ai echipei GAL Reșița (stabilirea unui set de reguli care sa impună un set de norme legat de respectarea drepturilor omului și de discriminarea/ tratamentul echitabil atât al membrilor GAL cat și ai beneficiarilor GAL și nu numai)
  • 7. Propunerea de către fiecare membru instituție sau ONG a unui reprezentant principal și a unui supleant care sa fie persoanele care sa reprezinte aceste instituții/ ONG-uri în relația cu GAL Reșița. Propunerea se va realiza prin prezentarea unui mandat/hotărâre de CD sau decizie interna pe o durata de cel puțin un an. Lista finala va fi validată de AG și va fi valabila cel puțin un an. Propunerea este pentru a evita ca din partea acestor membrii sa avem la fiecare întâlnire cate un alt reprezentant). Acesta regula este deja prevazuta în statut la art 13, pct 2, doar ca nu este precizata perioada mandatului acestora. Noi propunem sa aibă un mandat determinat de 1-2 ani, sa nu vina la fiecare întâlnire alta persoana
  • 8. Discutarea listei de proiecte și a potențialilor aplicanți astfel încât sa avem o discuție transparentă despre acest subiect să nu apară discuții mai târziu.
  • 9. Primirea de noi membri asociaţi în cadrul Asociaţiei GAL Reşiţa
  • 10. Diverse.
Recommended Posts
Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt