Ghid specific in consultare publica pentru Axa 9, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – VARIANTA IN CONSULTARE PUBLICA

11 martie 2019

GHIDUL SOLICITANTULUI apeluri de FIŞE de proiect lansate de Asociaţia GAL Reşiţa pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Acest ghid se adresează solicitanţilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Local Reșița selectată la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020

03 septembrie 2019

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene  sau Guvernului României

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt