NEVO PARUDIMOS, proiecte și obiective

 In Anunturi, Articole, POCU
”Reșița, oraș educat și tolerant” este un proiect implementat de Asociația NEVO PARUDIMOS, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu COLEGIUL NAŢIONAL TRAIAN LALESCU, în calitate de partener 1 și BANAT MEDIA SRL, în calitate de partener 2.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:
* Creşterea participării copiilor din ZUM-uri la grădiniţă şi şcoală.
* Creşterea capacităţii societații civile de a promova coeziunea și integrarea grupurilor vulnerabile din Reșița.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Creșterea accesului și participării la educație a 200 de copii din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița;
– Îmbunătățirea calității procesului educațional în cele trei școli și 3 grădinițe unde studiază copii cartierelor Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița;
– Dezvoltarea unui set de 3 activități extrașcolare menite să crească atracția pentru școală și gradiniță a elevilor din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița;
– Creșterea gradului de informare al părinților celor 200 de copii implicați în proiect din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj;
– Creșterea gradului de toleranță a locuitorilor orașului Reșița față de grupurile dezavantajate și în special față de locatarii cartierelor Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj;
– Creșterea gradului de implicare în activități de voluntariat a locuitorilor orașului Reșița în special a celor din cartierele Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj;
– Cele 5 comunități: Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu și Colonia Baraj din Reșița conform SDL realizată de GAL Reșița sunt cele mai marginalizate zone din Orașul Reșița, locuitorii acestor comunități se confruntă cu situații de discriminare și excluziune în mod constant fiind și locuitorii cu cel mai scazut nivel de educație și cel mai mare grad de somaj din oraș.
În cadrul proiectului se vor oferi:
1. Activități educaționale, școlare și extrașcolare pentru a crește calitatea procesului educațional, pentru a face școala mult mai atractivă pentru copii din
cele 5 comunități și pentru a îmbunătăți rezultatele și gradul de participare al copiilor la învățământ ;
2. Activități de școală după școală;
3. Acordarea de subvenții elevilor ( trusou de haine);
4. Acordarea de mâncare pentru beneficiarii programului școală după școală;
5. Activități de consiliere pentru copii și părinți;
6. Activități de voluntariat pentru a crește coeziunea între membrii comunităților defavorizate și majoritatea populației orașului Reșița și totodată pentru a crește gradul de implicare în activități de voluntariat a tuturor locuitorilor orașului Reșița.
Proiectul are o valoare totală de 1.446.343,79 lei din care valoarea totală nerambursabilă de 1.399.516,99 lei.
Proiectul se derulează în perioada 15. 09.2022 – 30.11.2023.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Date de contact:
Daniel Grebeldinger – grebeldingerdaniel@yahoo.com
Adrian Doxan – adriandoxan@gmail.com
Cornelia Dunăreanu- cornelia.dunareanu@btv.ro
Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt