Warning: copy(/home3/galresit/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/galresit/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
O ȘANSĂ oferită de Pro Vitam - Grupul de Actiune Local Resita

O ȘANSĂ oferită de Pro Vitam

 In Anunturi, Articole, POCU, Uncategorized

ȘANSA (Șansă –Acceptare – Nediscriminare – Siguranță – Acces) este proiectul acceptat spre finanțare în cadrul apelului de fișe de proiect POCU/717/5/POCU GAL RESIȚA/2021/5/3/ Integrare, Servicii socio-medicale și sport.

În calitate de beneficiar, Asociația de Binefacere „Pro Vitam” și-a propus ca obiectiv, pentru perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din Municipiul Reșița, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

 

Proiectul vizează o serie de obiective specifice, cum ar fi:

 

– Furnizarea de măsuri integrate și personalizate pentru un număr de 360 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu domiciliul/reședința zonele urbane marginalizate sau funcționale.  Dintre acestea minim 62 persoane trebuie să fie de etnie romă;

– Creșterea nivelului de competențe pentru 200 de persoane din Grupul Țintă al proiectului, din care 30 persoane de etnie romă;

– Facilitarea ocupării pentru un număr de minim 95 persoane, din care 47 persoane de etnie romă;

– 15 servicii sociale/medicale/socio-medicale din zonele vizate prin strategie vor beneficia de sprijin.

– minim 3 comunități, din cele cinci Zone Urbane Marginalizate existente în Reșița, vor beneficia de sprijin;

În cadrul acestei activități a început procesul de  consiliere și informare a unui număr de 250 persoane

Observație: Zone Urbane Marginalizate din Reșița au fost stabilite conform Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Reșița, după cum urmează:

  •    Zona Urbană Marginalizată A – Mociur

              Zona Urbană Funcțională 1 – Lunca Pomostului și Situl industrial Mociur (zonă perimetrală

ZUM. A Zona Mociur)

  • Zona Urbană Marginalizată B- Dealu Crucii

Zona Urbană Funcțională  2 – Rânduri, Orașul Vechi Muncitoresc, Halda de deșeuri          metalurgice

  • Zona Urbană Marginalizată C- Traian Lalescu

Zona Urbană Funcțională 3 – Libertății, Independenței, Pod TMK

  • Zona Urbană Marginalizată D – Moara Juracek

Zona Urbană Funcțională  4 – Cartier Stavila și Marginea –

  • Zona Urbană Marginalizată E Colonia Baraj

Zona Urbană Funcțională 5 – Cartierul Lend

 

Operator introducere validare și prelucrare date.

Lucrător instalator pentru construcții.  

– Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport.

Lucrători în transport.

Absolvenții cursurilor de calificare vor obține certificat de  calificare și o subvenție de 1000 lei

Absolvenții vor beneficia de sprijin în vederea identificării de locuri de muncă, servicii de consiliere, mediere și plasare pe piața muncii, precum și un pachet de alimente.

 

De asemenea, în cadrul proiectului se vor fi dezvolta 15 servicii sociale/medicale/socio-medicale.

Furnizarea serviciilor integrate este rezultatul parteneriatului public-privat încheiat între Primăria Reșița, Direcția de Asistență Socială Reșița și Solicitantul proiectului, iar aceste servicii vor soluționa o parte din problemele cu care se confruntă populația marginalizată din ZUM-urile si ZUF-urile Reșiței.

În actualul stadiu al implementării proiectului activitățile se desfășoară conform graficului.  Nu sunt întârzieri în implementarea activităților și nici abateri în obținerea rezultatelor.

Finanțarea proiectului este asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Cei interesați de cursuri dar si de alte aspecte privind implementarea proiectului pot obține detalii la sediul asociației, Reșița, Aleea Tineretului nr. 7, telefon: 0255226659, 0745126894 și la adresa de email: provitam_resita@yahoo.com.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt