Warning: copy(/home3/galresit/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/galresit/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Prezentarea proiectului - Grupul de Actiune Local Resita

SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCAL REȘIȚA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZUM DIN REȘIȚA

Finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitătii

Obiectiv specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune social din comunitătile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minoritătii romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Proiectul este finanțat în baza contractului de finanțare POCU/390/5.1/123049 (5504/10.09.2018) „Sprijin pentru funcționarea Grupului de Acțiune Local Reșița pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală a ZUM din Reșița.”

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului: Funcționarea eficientă a Grupul de Acțiune Local Reșița în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Resita” și animarea comunității vizată de SDL, prin mobilizarea resurselor comunitare existente și generarea altora noi, pentru a susține măsurile și operațiunile integrate de dezvoltare locală, în perioada 2018-2023.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • OS1: Creșterea capacități operaționale a Asociației Grupul de Acțiune Local Reșița de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL, în intervalul de timp 2018-2023. Prin acest obiectiv se va întări capacitatea GAL pentru lansarea și selecția propunerilor de proiecte/fișelor de proiect POR/POCU precum și pentru implementarea și monitorizarea proiectelor finanþate din bugetul SDL;

 

 • OS2: Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari și a membrilor comunității vizate de SD pentru pregătirea/accesarea și implementarea proiectelor pentru implementarea SDL Reșița prin POR / POCU, în intervalul de timp 2018-2023. Creșterea gradului de pregătire/accesare și implementare a proiectelor se face în vederea dezvoltării socio-economice, prin informarea, formarea, îndrumarea potențialilor beneficiari, implicarea membrilor comunității, prin managementul gestionării apelurilor de proiecte (lansarea, evaluarea, implementarea și mopnitorizarea propunerilor de proiecte).

 

 • OS3: Întărirea capacității logistice de funcționare a GAL Reșița se va face prin sprijin oferit GAL Reșița legat: de funcționare, de organizarea de evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, echipamente și soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a activității.

 

 • OS4: Promovarea temelor secundare – emisii scăzute CO2, inovare socială, TIC.
  Cel puțin 10% din intervențiile SDL propun măsuri privind inovare socială ( hub pentru ONG-uri, etc.), cel puțin 10% din activitățile proiectului / intervențiile SDL propun măsuri pentru promovarea concretă a soluțiilor TIC și cel puțin 10% din intervenții propun soluții pentru o economie cu emisii scăzute de CO2.

 

 • OS5: Promovarea temelor orizontale – dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare, prin implementarea de acțiuni care vizează în mod direct respectarea mediului înconjurător, aplicând principiile: reducem, reutilizam, reciclăm și educăm! În acest sens, cel puțin 10% din activitățile proiectului / intervențiile SDL vor propune măsuri care vor promova concret teme orizontale FSE: dezvoltarea durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare.

Grup țintă

Beneficiari direcți:

 • personalul GAL-ului
 • membrii ai GAL Reșița

Beneficiari indirecți:

 • beneficiari și potențiali beneficiari POR/POCU din cadrul teritoriu
 • membrii ai comunitatii vizate de SDL – 19444 persoane.

 

Perioada de implementare 11.09.2018 – 10.09.2023.

Valoarea proiectului – 1.479.998,79 lei

Echipa de implementare

In urma finalizării procedurilor de selectie pentru angajarea personalului GAL care se ocupă de implementarea proiectului „Sprijin pentru funcționarea Grupului de Acțiune Local Reșița pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locala a ZUM din Reșița” , au fost admise urmatoarele persoane:

– pentru postul de manager GAL – Cristina Truță, telefon: 0745504527

– pentru postul de expert tehnic I – Marian Apostol, telefon: 0758091786

– pentru postul de expert tehnic  II – Viorel Deca, telefon: 0721331116

– pentru postul de facilitator  – Nica Floare, telefon: 0721227126

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt