Reprezentanții GAL Reșița au fost au participat la reunirea Federației GAL-urilor Urbane

 In Articole

În data de 31.01.2019, la Camera de Comerț și Industrie a României, din București, a avut loc o întâlnire de lucru a Federației GAL-lor Urbane având următoarele subiecte:

I Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

 1. Discuții cu reprezentanți AM POR și AM POCU despre implementare SDL .

III. Adunarea Generală a Membrilor FGU.

Din partea GAL Reșița, la întâlnire au participat Luci Lotoroșanu, manager GAL și Marian Apostol, expert I, și Ana Maria Elian, reprezentant MKBT.

 1. Calendar orientativ pregătire implementare SDL

(Prezentare Carmen Boteanu, Director AM POCU)

 1. Consolidare și aprobare Orientări Generale implementare SDL de către AM POCU – preconizat în februarie – martie; În Orientările Generale vor fi menționate criteriile de selecție a proiectelor, dintre care unele vor fi obligatorii, altele vor fi orientative și trebuie adaptate de fiecare GAL în parte, în funcție de situația de plan local.
 2. Redactare sau revizuire procedură de selecție a proiectelor de către GAL-uri, conform Orientărilor Generale și depunerea lor pentru aprobare;
 3. Aprobarea procedurilor de selecție de către un Comitet Comun de selecție restrâns, format din reprezentanți AM POR și AM POCU;
 4. Elaborarea documentelor pentru lansarea apelurilor de proiecte de către GAL-uri, inclusiv Ghidurile Solicitantului, în care GAL-urile trebuie să stabilească punctaje pentru criteriile de selecție și, dacă este necesar, subcriterii de selecție; Apelurile trebuie lansate pe o pagină de web dedicată, pentru asigurarea transparenței procesului – se recomandă pregătirea acelei pagini web, dacă acest lucru poate fi inclus în bugetul de funcționare a GAL-ului;
 5. Documentele vor fi avizate de reprezentanții POR și POCU (ADR și OIR); Odată avizate, după minim 5 zile, GAL-urile vor face lansarea apelurilor de proiecte;
 6. În baza procedurii avizate, GAL-urile vor evalua fișele de proiecte și vor face un Raport intermediar de selecție; Selecția finală se va face printr-un Raport final de selecție, cu participarea reprezentanților OIR și ADR;
 7. Pachetul de fișe de proiecte selectate se depune la Comitetul Comun, care avizează în termen de aprox. 20 de zile proiectele, conform matricei de complementaritate; Pachetele de fișe pot fi depuse trimestrial, conform ghidului actual, însă în cadrul discuției s-a negociat posibilitatea de a depune aceste pachete lunar, iar cei de la POCU au spus că vor reveni cu un răspuns;
 8. Aplicanții proiectelor avizate încarcă proiectele în MySMIS;
 9. Verificarea și aprobarea proiectelor de către AM POR / AM POCU;
 10. Contractarea – direct între AM POR / AM POCU și cel care implementează proiectul;
 11. Implementare.
 • Publicarea ghidurilor finale POR și POCU – estimată în luna martie;
 1. Discuții cu reprezentanți AM POR și AM POCU despre implementare SDL

Modificare SDL

– SDL poate fi modificat, în baza unei proceduri specifice, care va fi menționată în Orientările Generale SDL, însă doar după ce GAL va lansa cel puțin 1 apel de proiecte;

– ZUM-urile și ZUF-urile (și deci aria de acțiune a SDL) nu pot fi modificate în nici un caz;

– Economiile pot fi redistribuite pe alte intervenții, dar numai în cadrul aceluiași tip de finanțare (POR sau POCU), nu se pot modifica sumele totale alocate de POR sau sumele totale alocate pe POCA; Se pot adăuga măsuri noi în SDL pentru cheltuirea economiilor făcute; Ambele lucruri se pot face doar prin procedura de modificare SDL în Orientările Generale de implementare SDL) și doar după ce GAL-urile lansează cel puțin 1 apel de proiecte pentru lista de intervenții din SDL-ul deja aprobat;

Monitorizarea SDL

– GAL-ul va monitoriza doar stadiul implementării strategiei (în ce măsură se implementează

măsurile din strategie și se ating indicatorii), însă monitorizarea proiectelor va fi făcută direct de AM POR și AM POCU; Dacă vor, GAL-urile pot impune în Ghidurile solicitantului obligația de a informa periodic legat de stadiul proiectelor, dar nu GAL-urile vor fi responsabile cu monitorizarea implementării.

– Pentru indicatorii de ocupare, pot fi contorizați și beneficiarii care sunt încadrați în ucenicie la angajatori care primesc subvenții de la AJOFM;

– Reprezentanții POCU vor verifica dacă ar putea include ca opțiuni printre măsurile de ocupare sprijinirea agenților economici locali pentru acoperirea subvențiilor necesare participării lor la școala duală;

Apeluri de proiecte + implementare

– Se recomandă selectarea mai multor proiecte în cadrul apelurilor de proiecte, inclusiv pe liste de așteptare / liste de rezervă, ca în cazul în care nu se ating sumele estimate inițial, să nu mai fie nevoie de încă un apel de proiecte pe acea intervenție;

– Se poate face un singur apel pentru mai multe intervenții, caz în care Ghidul solicitantului ar trebui să conțină mai multe categorii de activități ce pot fi finanțate prin acel apel;

– Pentru intervențiile POCU, ar trebui detaliate fișele de proiect cât mai aproape de Cererile de finanțare;

– Se pot lansa în paralel apelurile de proiecte pe POR și pe POCU, dar contractarea se va face în etapele corespunzătoare: de exemplu, în cadrul unor intervenții integrate, de tip centru social + cursuri de un anumit tip, într-o primă etapă se vor face intervențiile POR pentru asigurarea infrastructurii necesare, iar apoi se va contracta implementarea măsurilor soft complementare.

– Investițiile în infrastructură trebuie conectate momentan de alte intervenții, nu pot fi de sine stătătoare (de ex. se pot face rețele de apă în zonele în care se vor construi locuințe sociale, dar nu se pot face în zone care nu vor beneficia și de alte intervenții finanțate prin SDL);

Acest lucru a fost contestat la întâlnire, iar reprezentanții POR au declarat că vor încerca să elimine această condiție;

III. Adunarea Generală a Membrilor FGU

– În prezent 20 de GAL-uri dintre cele 37 cu SDL-uri aprobate și-au exprimat dorința de a face parte din Federație;

– S-a discutat suma cotizației pentru a fi parte din federație și a asigura funcționarea acesteia (inclusiv pentru a organiza întâlniri similare cu reprezenanții AM POCU și AM POR) – propusă a fi între 2500 – 5000 ron/an;

– Suma agreată pentru început a fost de 3600 ron / an, respectiv 300 ron/lună pentru cotizații, cu posibilitatea de a suplimenta cu alte contribuții, dacă unele GAL-uri doresc acest lucru.

– Fiecare GAL trebuie să aprobe această cotizație în AGA.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt