Evaluare finală / Apel fise de proiect POCU/GAL REŞIŢA/2021/5/2/Educație și cultură

 In Anunturi, Articole, POCU

Grupul de Acțiune Locală Reșița anunță încheierea procedurii de selecție, realizată de către Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL Reșița, pentru proiectele din teritoriu SDL depuse în cadrul apelului de fișe de proiecte POCU/GAL REŞIŢA/2021/5/2/Educație și cultură

În prezentul apel a fost depusă o singură fișă de proiect, de către Asociația Nevo Parudimos, respectiv:

Fișa nr. POCU/GAL REŞIŢA/2021/5/2/Educație și cultură – „Reșița, oraș Educat și tolerant”, înregistrată la GAL Reșița sub nr. 13/28.05.2021, în valoare de 309999,79 euro, din care fonduri publice 98% și fonduri proprii 2%

În ședința Comitetului de Evaluare si Selecție din data de 02.06. 2021, la care au participat și experții OIR POSDRU Regiunea Vest, s-a constatat că că fișa de proiect înaintată de Asociația Nevo Parudimos îndeplinește criteriile minimale de eligibilitate fiind aprobată pentru propunere în vederea selectării spre finanțare. În urma evaluării a fost întocmit Raportul de selecție final (H2) care a fost supus aprobării  Comitetului Director, întrunit în data de 03.06.2021. Comitetul Director a aprobat raportul de selecție final și a dispus trimiterea fișei de proiect către CCS Restrâns, cu propunere de finanțare.

Manager GAL

Cristina Truță

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt