Rezultat evaluare finală / POCU/GAL Reșița/2021/5/4/Facilitare comunitară, asistență juridică și campanii de voluntariat. 

 In Anunturi, Articole, POCU

Grupul de Acțiune Locală Reșița anunță încheierea procedurii de selecție, realizată de către Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL Reșița, pentru proiectele din teritoriu SDL depuse în cadrul apelului de fișe de proiecte POCU/GAL Reșița/2021/5/4/Facilitare comunitară, asistență juridică și campanii de voluntariat.

În cadrul acestui apel a fost depusă o fișa de proiect, de către UAT Reșița, respectiv:

  1. Fișa nr. POCU/GAL Reșița/2021/5/4/Facilitare comunitară, asistență juridică și campanii de voluntariat – „Locuim împreună în Reșița”, înregistrată la GAL Reșița sub nr. 14/28.04.2021, în valoare de 156530,19 euro, din care fonduri publice 98% și fonduri proprii 2%

În ședința Comitetului de Evaluare si Selecție din data de 02.06. 2021, la care au participat și experții OIR POSDRU Regiunea Vest, s-a constatat că fișa de proiect înaintată de UAT Reșița îndeplinește criteriile minimale de eligibilitate fiind aprobată pentru propunere în vederea selectării spre finanțare. În urma evaluării a fost întocmit Raportul de selecție final (H2) care a fost supus aprobării  Comitetului Director, întrunit în data de 03.06.2021. Comitetul Director a aprobat raportul de selecție final și a dispus trimiterea fișei de proiect către CCS Restrâns, cu propunere de finanțare.

Manager GAL

Cristina Truță

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt