ȘANSĂ de integrare

 In Anunturi, Articole, POCU

Cursuri de formare profesională și plasarea pe piața muncii pentru persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (ZUM-urile și ZUF-urile Municipiului Reșița) prin apelul de fișe de proiect: POCU GAL REȘIȚA/ 2021/5/3/ INTEGRARE, SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI SPORTURI.

 

Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița, în calitate de beneficiar, implementează în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023 proiectul ȘANSA – Șansă – Acceptare – Nediscriminare – Siguranță – Acces” în parteneriat cu Municipiul Reșița și Direcția de Asistență Socială Reșița, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Două din obiectivele proiectului le reprezintă dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 200 persoane și facilitarea ocupării pentru un număr de 95 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (ZUM/ZUF).

 

Persoanele interesate vor participa la cursuri de inițiereOperator introducere validare și prelucrare dateLucrător instalator pentru construcții, Agent de curățenie clădiri și mijloace de transportLucrător în comerțPavator și cursuri de calificarePeisagist floricultor, obținând astfel un certificat de absolvire/calificare, precum și o subvenție de 400 lei pentru participarea la cursurile de inițiere și o subvenție de 1000 lei pentru participarea la cursurile de calificare.

 

Absolvenții vor beneficia de sprijin în vederea identificării de locuri de muncă și servicii de consiliere, mediere și plasare pe piața muncii.

 

Detalii pot fi obținute la sediul asociației, Reșița, Aleea Tineretului nr. 7, telefon: 0255226659, 0727344241 și la adresa de email: provitam_resita@yahoo.com.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt