Warning: copy(/home3/galresit/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/galresit/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Proiectele GAL modernizează Reșița - Grupul de Actiune Local Resita

Proiectele GAL modernizează Reșița

 In Anunturi, Articole, POR

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, a GAL Reșița, au fost stabilite o serie de obiective care pot contribui la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din Zonele Urbane Marginalizate (ZUM) ale municipiului, concomitent cu îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale și creștere economică.

 

Astfel, Grădinița Dealu Mare va avea o față nouă cu ajutorul fondurilor europene. În acest sens, 436.000 lei (dintre care 378.000 lei reprezintă fonduri nerambursabile) vor fi investiți în clădirea de 68 mp, care va fi reabilitată prin înlocuirea tâmplăriilor, termoizolarea fațadelor, refacerea grupului sanitar și a tuturor finisajelor. Se vor efectua și lucrări de consolidare, iar toate instalațiile electrice și sanitare vor fi înlocuite.

De asemenea, printr-o serie de proiecte complementare, finanțate din surse europene, zona căminelor de locuințe sociale din cartierul Mociur este obiectul unor transformări spectaculoase, aflate în plină derulare, ce urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2023. Astfel, proiectul „Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent – reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe sociale, cartier Mociur” este deja în faza de execuție.

 

S-au găsit soluții pentru relocarea oamenilor din cele două cămine și a fost demolat Căminul nr. 1. Căminul nr. 2 este într-un proces de reabilitare totală, care are în vedere subsolul, spațiul interior și exterior. În acest moment se lucrează la recompartimentarea spațiului interior, în locul camerelor insalubre fiind construite 50 apartamente care vor răspunde nevoilor unei vieți decente.

 

În cadrul aceluiași proiect, zona exterioară va fi transformată într-un spațiu de petrecere a timpului liber pentru localnici, cu spații verzi, parcare, piațetă, loc de joacă și alei. Vor fi reabilitați peste 2.600 mp de suprafață de clădire, iar spațiul exterior creat se va întinde pe o arie de peste 3.500 mp.

 

Obiectivul general al proiectului are în vedere creșterea siguranței și nivelului calității vieții pentru populația din zona urbană marginalizată Mociur, iar investiția totală este de aproape 8,3 milioane lei, dintre care 7,4 milioane bani nerambursabili.

 

Proiectul este implementat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)” și a fost avizat în urma apelului de fișe de proiect POR/GAL REȘIȚA/ 2020/ 9/2/ Locuire, lansat de Grupul de Acțiune Locală Reșița.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt