Warning: copy(/home3/galresit/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/galresit/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Despre Noi - Grupul de Actiune Local Resita

GAL Reșița, un parteneriat pe termen lung

Procesul de constituire al GAL Reșița a fost inițiat în decursului anului 2016, având încă de la început scopul bine definit de a contribui la regenerarea urbană a cartierelor marginalizate din Reșița, promovând parteneriatul și lucrul împreună între actori sociali și mobilizând resurse financiare și de know how. GAL Reșița a fost gândit de la început ca parteneriat pe termen lung, cu intenția de a–și exinde zona de cuprindere a acțiunii și spre alte areale marginalizate din oraș care nu au putut fi luate în calcul în prezenta strategie (făcând obiectul unor alte cereri de finanțare sau ne-încadrându-se în indicatorii specifici de la prezentul apel). În plus GAL Reșița a plecat la drum cu intenția de a mobiliza și alte surse de finanțare și rețele de know-how. Deja, GAL Reșița este partener de implementare într-un proiect de construcție de know-how privind abordarea problematicii locuirii informale, în care va viza lucrul cu 2 comunități (Câlnic și Țerova) ce nu sunt incluse în Strategia de Dezvoltare Locale. În plus, Primăria Reșița și alți membrii GAL participă într-o rețea de sprijin ce include orașe din Italia, Bulgaria și Ungaria care testează și aplică principiile de lucru DLRC, într-un proiect finanțat de Europa pentru Cetățeni.

Comitetul Director (CD)

CD al GAL Reșița a fost ales, în forma sa inițială, în urma întrunirii Adunării Generale a asociației din 27.09.2016, fiind compus din 5 membri. În urma întrunirii Adunării Generale a asociației din 10.10.2017 s-a decis extinderea numărului de membrii ai CD de la 5 la 7, cuprinzând 2 noi membri reprezentanți ai comunităților marginalizate vizate de stategia GAL Reșița, respectiv dna Loredana Ciurariu, ca rezentant Dealu Mare (ZUM Dealu Crucii) și dl Istvan Bigyi, ca reprezentant Mociur (ZUM Mociur).

În Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Local – Reşiţa, care a avut loc în data de marţi, 19 februarie 2019, orele 11.00, la sediul Primăriei Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, sala de şedinţe-parter, a fost ales un nou Comitet Director al GAL Reşiţa, cu mandat pe o perioada de 2 ani.

Componența noului Comitet Director este:

  1. Președinte – IOAN POPA
  2. Vicepreședinte – FLORI NICA
  3. Secretar – CORNELIA DUNĂREANU
  4. Membru – GRAȚIAN DOBRE
  5. Membru – IZABELA POPESCU
  6. Membru – DANIELA LUPȘAN
  7. Membru – IȘTVAN BIGYI

In Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Local – Reşiţa, care a avut loc în data de 21.03.2021, respectivul Comitet Director fost reales pentru o noua perioadă de doi ani (2021-2023).

În aceeași ședință au fost aleși și reprezentanții GAL Reșița în Federația GAL-lor din România, respectiv:

  1. Cristina TRUȚĂ – membru
  2. Marian APOSTOL – membru supleant
  3. Ana Maria ELIAN – membru supleant

Personalul GAL Reșița

La data depunerii SDL, GAL Reșița numără 3 angajați: manager GAL, asistent administrativ GAL și facilitator comunitar, precum și un contabil. În completarea acestei echipe, prin finanțarea aferentă sprijinului pregătitor, au fost angajați de liderul de proiect (Primăria Municipiului Reșița): 1 facilitator comunitar și 1 asistent social cu atribuțiuni în elaborarea SDL, pe lângă managerul de proiect desemnat pentru gestionarea proiecutului aferent finanțării pentru sprijin pregătitor. Documente aferente selecției, experienței și angajării acestora, precum și celelalte aspecte care dovedesc organizaționea funcțională a GAL Reșița sunt prezentate în Anexa 10.

Contributori la Strategia de Dezvoltare Locală a Reșiței:

Primăria Municipiului Reșița, Direcția Județeană de Tineret și Sport, Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, Inspectoratul Școlar Judeațean, Poliția Locală, Inspectoratul Județean de Politie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Județeană de Statistică, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, Colegiul Național Traian Lalescu, Colegiul National Diaconovici Tietz, Direcția de Sănătate Publică, Centrul de Zi ABC, Centru de zi Maria, Centrul Primăvara pentru copii cu dizabilități, Asociația pentru Copii Primăverii, Asociația Salvați Copii filiala Reșița, Clubul Femeilor Manager, Asociația de Binefacere Pro Vitam, Fundația Humanitas Pro Deo, Asociația Nevo Parudimos, Asociația Medicală Sfinții Cosma și Damian, SC European Steps SRL, SC MKBT Habitat SRL, SC Kreativ Reseach SRL, SC Megacom Impex SRL, SC Siro Dessert SRL, SC Plastomet SRL, TMK Reșița și membrii ai comunităților din Mociur, Dealu Crucii, Moara Juracek, Traian Lalescu 18 și Colonia Baraj.

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt